top of page

Soubor Harfičky

Soubor Harfičky vznikl v soukromé harfové třídě Pavly Vondráčkové Jahodové. Od roku 2018 je většina harfiček v Zuš Říčany. Z původního počtu 6 členek má dnes soubor již členů 15. Soubor účinkuje pravidelně na koncertech či festivalech (Mažif, Harfový festival, Žižkovský nekonvenční podzim, Noc kostelů, Praha srdce národů). Spolupracuje s divadlem Feigele. Harfičky účinkovaly v synagogách v Polné, Třebíči, Heřmanově Městci i v Arcibiskupském paláci. Některé členky uspěly i v Mezinárodních harfových soutěžích. Harfičky diriguje, pod uměleckým vedením Pavly Vondráčkové Jahodové, studentka Mezinárodní konzervatoře Eliana Vondráčková.

Soubor Harfičky ve Vinohradském divadle během festivalu "Praha srdce národů"

bottom of page